Física / Biofísica Avellaneda de 17 a 23 hs (coord. Gigli) :


* Biofísica Avellaneda de 7 a 17 hs (Coord. Bender)


* Física Avellaneda 7 a 17 hs (Coord. Bender)